Groot is Uw trouw o God Mijn Vader

God is de Vader die we nooit hebben gehad. En de Vader die onze kinderen nooit hebben gehad of zullen krijgen! Ook al ben je -net als ik- gezegend met een goede ouders, of ben je zelf een goede ouder voor je kinderen, er is maar 1 goede Vader en dat is God Zelf. Gods scheppingsorde leert ons dat er een moment komt dat mannen hun vader en moeder verlaten, dat wil zeggen onder hun gezag vandaan gaan. Zij hangen hun vrouw aan en er is een nieuwe gezagsverhouding ontstaan: een gezin waarvan de man het hoofd is.

Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.

Hij (de man) heeft de dure roeping om zijn vrouw lief te hebben als Christus Zijn gemeente. Vrouwen hoeven alleen maar hun man te dienen, die komen er weer makkelijk van af ;) Zonder gekheid, mannen behoren hun leven te geven aan hun vrouw. En niet alleen door bereid te zijn voor haar te sterven, maar ook voor haar te leven, wat misschien wel veel moeilijker is (dames: no offense!). Een leven lang liefhebben is namelijk minstens zoveel waard dan op 1 moment je leven geven. We weten dat we daarin lang niet volmaakt zijn. Maar we weten ook dat de trouw van de Ene -die wel volmaakt Zijn leven heeft gegeven- ons bewaart.

Genade is onbetaalbaar. Het bloed van Christus heeft ons het recht op de genade gegeven. De dure, onbetaalbare prijs is betaald met Zijn leven. Hij heeft niets maar dan ook niets achter gehouden. Hij heeft het God gelijk zijn niet opgeëist, maar Zichzelf ontledigd. (uit Filippenzen) Geen bezit geclaimd. Geen genoegdoening geëist van wel mens dan ook. Hij heeft dan ook niets nodig van ons. Genade is genade. God is genade. God is niet zoals wij. Hij zoekt uiteindelijk geen vergelding zoals wij als we door anderen over de grenzen van ons incasseringsvermogen gaan. Als wij beschadigd worden door iets of iemand wordt duidelijk wat er in ons hart leeft. We hebben niet alles gegeven maar eisen nog steeds iets op, wat het dan ook is. Gerechtigheid, zelfrechtvaardiging, slachtofferrol, de rol van toeschouwer -ik heb er niks mee te maken-,  noem maar op.

Ons ‘mijn wil geschiede’ werd Zijn ‘Uw wil geschiede’

Hij eiste geen gerechtigheid, Hij gaf gerechtigheid

Hij rechtvaardigde niet Zichzelf maar ons

Hij is het Slachtoffer – Het Lam als geslacht – dat de dader vrijkoopt van schuld

Groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond.

Jeremia was de man van smarten, een voorbeeld van De Man van smarten die eens komen zou. Jeremia heeft gezien hoe het volk door God in ballingschap werd geleid vanwege de eeuwenlange ongehoorzaamheid en de meest duistere praktijken die ze uitvoerden in plaats van God te aanbidden. De tempel werd verwoest. De vijand kwam zonder genade en voerde mensen af richting Babel. Zwangere vrouwen werden open gesneden. Kinderen stukgeslagen op de rotsen. Jeremia is een gebroken man door alles wat hij moet aanzien. Dat is uiteraard niet zo moeilijk voor te stellen. Hij verwoordt hetgeen hij ziet en voelt op dramatische wijze. Hij uit zijn klacht en zoekt naar een sprankje hoop. En opeens breekt daar Gods goedheid door. Klaagliederen 3.

Geen menselijke of begrijpelijke verklaring van alle lijden. Geen wetenschappelijke verklaring. Maar een Goddelijk zonlicht dat doorbreekt en dat onveranderlijk is. Geen schaduw. Geen schaduw van omkeer. Alleen het licht van Gods goedheid. Onaantastbaar. Eeuwig. Trouw en barmhartigheid. Elke morgen nieuw. Na elke nachtmerrie is daar Gods goedheid die nooit weggeweest is. In elke donkere periode breekt het Goddelijke licht door dat nooit heeft opgehouden te schijnen.

Jeremia is zo onder de indruk van wat hij ziet van God dat hij op dat moment inziet dat geen enkele klacht tegen God gegrond zou zijn. Hoe duister de situatie ook, juist Gods goedheid komt naar voren. Geen aanklacht hoe ‘een goede God’ zoiets kon toestaan. Nee, aanbidding voert de boventoon. En dankbaarheid. Dwars door de ondraaglijke pijn heen. De goedheid van God wordt zo sterk geopenbaard dat Jeremia tot de conclusie komt dat het een wonder van Gods goedheid is dat we niet allemaal weggevaagd zijn. Het recht van een mens moet wijken voor God. En als we klagen, dat we dan niet moeten klagen over omstandigheden maar over onze eigen zonden. Het is de goedheid van God dat we niet omgekomen zijn, en dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is.

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

Waarheid temidden van alles dat onbegrijpelijk of moeilijk is. Waarheid die we zo snel weer vergeten als het ons goed gaat. Maar alles komt van God. De zuurstof die je inademt heb je van Hem geleend. Hij heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben.

Gods trouw is onbreekbaar. Niets van wat wij doen zal ooit Zijn trouw kunnen breken of veranderen. Het kan er voor zorgen dat ons eigen leven miserabel wordt, of dat van anderen. En dat we daardoor verder bij God vandaan komen. Maar Hij kan Zichzelf niet verloochenen. Laat dat een bemoediging zijn en tegelijkertijd ontzag bewerken in ons hart.

Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

Groot is uw trouw o Heer

Heb je een verzoek of wens voor een bepaald onderwerp, voor een van de volgende blogs? Laat het weten via ons contactformulier.