De vreugde van de Heere is uw kracht

Wees niet bedroefd, want de vreugde van de HEERE, dat is uw kracht. Nehemia 8:11b HSV (De bijbelteksten in deze blog zijn ontleend aan de Bijbel in de Herziene Statenvertaling.) Ezra en de levieten onderwezen het volk zo'n 6 uur lang uit het Woord van God, de wet. ( laat je dus niet ontmoedigen