Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst.

Filippenzen 1:21 (HSV)

De woorden van de apostel Paulus, die hij door genade kon uitspreken met Goddelijke autoriteit hebben na 2000 jaar nog steeds hun kracht. Het zijn de woorden die door de Heilige Geest in het hart van Paulus zijn uitgewerkt. Het zijn woorden waarin de onvergankelijke kracht van de opstanding verborgen ligt. De kracht die door de eeuwen heen de kerk vruchtbaar heeft doen zijn in verdrukking. Die Gods volk onuitsprekelijke vreugde heeft doen ervaren, vooral in tijden van ondraaglijk lijden. Vreugde die niet afhankelijk is van omstandigheden maar die door de Heilige Geest wordt bewerkt in het hart van de gelovige. En die alleen Christus als middelpunt heeft. Vreugde die vooruitziet naar het eens aan Christus gelijk zijn in een verheerlijkt lichaam. Vreugde en kracht die tot op de dag van vandaag gelovigen aan elkaar verbindt op basis van….

… alleen Jezus